Om MuMiPro

Formålet med MuMiPro-projektet er at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion og forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande.

Baggrunden for projektet er, at tilgængelighed af økologisk protein i dag er begrænsende for økologisk husdyrproduktion, og at ingen danske fjorde lever op til kriterierne for god økologisk tilstand.

MuMiPro er et tværfagligt projekt med deltagelse af både muslingeopdrættere, foderproducenter og forskningsinstitutioner. Projektet skal løfte opgaven med at bringe en ny form for opdræt af muslinger fra at være et lovende koncept til at blive en produktionsklar metode til gavn for jobskabelsen i udkantsområder, den økologiske husdyrproduktion og vandmiljøet.

MuMiPro vil forske og udvikle i at

  • effektivisere muslingeopdræt så produktionsomkostningerne reduceres.

  • tilpasse og udvikle metoder til at lave olier, mel og ensilage af muslinger.

  • dokumentere den ernæringsmæssige værdi af muslinger for smågrise og fjerkræ for derved at udvikle markedet for marint foderprotein.

  • undersøge den vandrensende effekt af muslingeopdræt i forskellige fjordsystemer.

  • udvikle modeller for forvaltning af en stigende muslingeproduktion i kystnære farvande, med særligt fokus på modeller for værdisætning og betaling af økosystemtjenester samt for anvendelse af kystzonen.

 

https://www.mumipro.dk/service/dansk-resume
21 APRIL 2024